เส้นทางนักสู้ Jeffrey Archer

ISBN:

Published:

Paperback

1096 pages


Description

เส้นทางนักสู้  by  Jeffrey Archer

เส้นทางนักสู้ by Jeffrey Archer
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 1096 pages | ISBN: | 3.42 Mb

การตอสูในโลกธุรกิจโดยมีจุดเริมจากขางถนนของลูกผูชายคนหนึง เรืองราวติดดินของลูกผูชายชือชารลี ทรัมเพอร จากความฝันในวัยเยาวเขาบากบันตอสู ทังไดรับและสูญเสีย ความสำเรจอยูตรงหนาดังคำทีวา ชัวอึดใจอีกาบิน ชีวิตและการทำธุรกิจใชวาจะเปนเสนทางทีโรยดวยกลีบกุหลาบMoreการต่อสู้ในโลกธุรกิจโดยมีจุดเริ่มจากข้างถนนของลูกผู้ชายคนหนึ่ง เรื่องราวติดดินของลูกผู้ชายชื่่อชาร์ลี ทรัมเพอร์ จากความฝันในวัยเยาว์เขาบากบั่นต่อสู้ ทั้งได้รับและสูญเสีย ความสำเร็จอยู่ตรงหน้าดังคำที่ว่า ชั่วอึดใจอีกาบิน ชีวิตและการทำธุรกิจใช่ว่าจะเป็นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ศัตรูคู่แค้นก็แสนตายยากตายเย็นลูกเล่นก็เหลือเกิน...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เส้นทางนักสู้":


liadan.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us